Våra tjänster

 

Rådgivning & planering

 • Genomför PR-workshops

 • Bygger PR-strategier

 • Tar fram kommunikationsplaner

 • Skapar kreativa kampanjkoncept

 • Gör sociala medier-planer

 • Projektledning av PR-arbetet

 • Research av statistik och forskning

 • Löpande rådgivning

 • Medial krishantering

 • Hjälp med struktur för PR-arbetet, som pressrum och mediebevakning

Produktion & spridning

 • Pressmeddelanden

 • Debattartiklar

 • Rapporter

 • Material för opinionsbildning

 • Artikelpitchar

 • Bloggartiklar

 • Nyhetsbrev

 • Innehåll till sociala medier

 • Skräddarsydda medielistor

 • Mediebearbetning av pressmaterial

Kunskap & inspiration

 • Medieträningar

 • Budskapsworkshops

 • Inspirationsföreläsningar

 • Frukostföreläsningar

 • Skräddarsydda intensivkurser